Kızılırmak Mahallesi 1450 Sokak ATM Plaza B Blok No: 1/68-69 Çukurambar-Ankara/TURKEY

KAP (KAMUYA AYDINLATMA BİLDİRİMLERİ)

Güneş Enerji Santrali Alınması Hk. Güncelleme

İlgili Şirketler[]
İlgili Fonlar[]
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiGüneş Enerji Santrali
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüYozgat – Bilecik – Nevşehir – Afyon
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi30.12.2019
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Evet
Toplam Alım Bedeli22.920.000 USD
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%46
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%413
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%38
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%55
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%243
Alım KoşullarıToplam alım bedelinden devir alınan şirketlerin tüm borçları düşülecektir.
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihHisse devir tarihi 31.12.2019 diğer işlemler 19.02.2020 tarihi itibari ile tamamlanmıştır.
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriOlumlu etkilemesi beklenmektedir.
Karşı TarafGirişim Elektrik Taah. Tic. ve San. A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi30/12/2019
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası31.12.2019 Tarih 2019 / 223-224-225-226-227 sayılı değerleme raporları
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıAnreva Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar44.067.979,83 USD
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiDeğerleme raporlarındaki değerden daha düşük değere satın alınmıştır.
Açıklamalar
30 Aralık 2019 tarihli duyurumuzda da belirttiğimiz üzere, Şirketimiz, Güneş Enerjisi alanındaki yatırımlarını arttırma hedefi doğrultusunda, toplam kurulu gücü 22,35 MWp olan 20 adet Güneş Elektrik Santralini satın almak üzere  “Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş” ile 30 Aralık 2019 tarihinde hisse satın alma sözleşmesi imzalamış ve satış bedeline istinaden USD 1.000.000 (Bir milyon Amerikan Doları) tutarında peşinatı Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş‘ye ödemişti.  Bu satın almanın toplam bedeli 22.920.000 USD (Yirmi iki milyon dokuz yüz yirmi bin Amerikan Doları) olup, satın alınan şirketlerin tüm banka ve piyasa borçları düşüldükten sonra kalan tutar, hisse bedeli olarak ödenerek tamamlanmıştır ve satın alınan şirketlerin tüm banka ve piyasa borçları kapatılmıştır. Şirketlerin borçları için 20.000.000 USD karşılığı Euro  tutarında 8 yıl vadeli banka kredisi kullanılmıştır.  Satışa konu Güneş Enerji Santralleri’nin 9 tanesi Nevşehir’de, 6 tanesi Yozgat’ta, 2 tanesi Bilecik’te ve 3 tanesi Afyon’da işletmede olup toplam kurulu güçleri 22,35 MWp’tir.  Bu santraller ürettikleri elektriği kuruldukları andan itibaren 10 yıl süre ile 13,3 USDcent/kWh fiyatla 5346 ve 6094 sayılı kanunlar gereğince devlet alım garantisi altında satacaklardır. 2020 yılında bu santrallerden 34,2 milyon kWh üretim, USD 4.548.600 satış geliri ve yaklaşık USD 4.100.000 Gelir beklenmektedir.   Bu satın alma ile birlikte şirketimizin kurulu Güneş Enerji Santrali gücü %103 artarak 44,07 MWp güce ulaşmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.